• 1 Art Garden Projektowanie i wykonanie ogrodów
  • 1 Art Garden Zakładanie i pielęgnacja trawników
  • 1 Art Garden Kaskady i oczka
  • 1 Art Garden Murki oporowe i ogrodzenia
  • 1 Art Garden Systemy nawadnianiające
  • 1

Regulamin

Proszę dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, gdyż rozpoczęcie korzystania z tego serwisu jest jednoznaczne z akceptacją, bez zastrzeżeń, waruków w niej zawartych.

1. Właściciel serwisu

Niniejszy serwis internetowy jest własnością firmy:
Art Gardern - Artur Duda
ul. Kolska 12 ;61-042 Poznań

2. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy serwis przeznaczony jest do korzystania wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo wszelkich starań aby zapewnić zgodność z prawdą wszelkich treści zawartych w niniejszym serwisie oraz ich regularną aktualizację Art Gardern nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą treści zamieszczonych w niniejszym serwisie ani za ich przydatność do określonych celów. Art Garden nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z niniejszego serwisu bądź z braku dostępu do niego, nie gwarantuje, że niniejszy serwis jest wolny od błędów i usterek ani, że korzystanie z niego nie wiąże się z zagrożeniem wirusami bądź spowalniającymi programami komputerowymi.

3. Zmiany w Serwisie

Art Garden zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie bądź w zsasadach korzystania z niego w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie zawiadomienia o takich zmianach na łamach serwisu. Art Garden stara się zagwarantować możliwie najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie działania serwisu, niemniej jednak usługi i funkcjonalności mogą ulec zmianie lub zostać wycofane.

4. Ochrona Danych i polityka prywatności

Art Garden nie gromadzi żadnych danych osobowych

5. Zobowiązania użytkownika serwisu

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

6. Odpowiedzialność stron

Art Garden oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Art Garden nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

Art Garden nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Skontaktuj się!

ART GARDEN - Artur Duda

Ul. KOLSKA 12
61-042 POZNAŃ
602 739 012
biuro@arturduda.pl
Korzysztanie z niniejszej strony internetowej oznacza zaakceptowanie regulaminu.
© 2012 Art Garden - Wszelkie prawa zastrzeżone